По повод 10 години Сграда на Годината, организаторите от ГРАДЪТ Медиа Груп планират серия от дебати - "10 дебата за 10 години":

Сградите и Градът - очаквания и реалности? 10 години по-късно

Градът и Сградите в България...
Кои очаквания са реалистични и кои реалности са очаквани?


10 дебата за СГРАДИТЕ като:

Функция

Естетика

Екологичност

Принос към градската среда


3 въпроса, 10 теми – дебатират лидерите в процеса на създаване на сгради през последните 10 години.


ИНВЕСТИТОРИТЕ: Какво е добрия инвестиционен проект? Очаквания и реалности.

АРХИТЕКТИТЕ: Коя е най-добрата архитектура на сградите? Очаквания и реалности.

СТРОИТЕЛИТЕ: Какво е качествено строителство при реализация на сградите? Очаквания и реалности.


И ИМА ЛИ РАЗЛИЧНИ ОТГОВОРИ НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ СГРАДИ?


Дебатите:


1. Жилищни сгради – качеството на живот

2. Офис сгради – качество на работна среда

3. Търговски сгради – новите площади

4. Градски хотели – кое е най- важното?

5. Ваканционни хотели и селища – защо някои са толкова успешни?

6. Зелени сгради – на теория и на практика

7. Производствени и логистични сгради – естетика и принос към градската среда, екология и функция?

8. Паметници на културата и интеграцията им в съвременния град

9. Водещите архитекти за сградите през последните 10 години

10. Следващото поколение: младите архитекти за сградите през предстоящите 10 години